Nuorten ryhmänohjaajille

Taloustaitohanke on Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelujen koordinoima hanke. Toiminnassa ovat mukana pankkikonsernit DanskeBank, Nordea ja OP ryhmä. Toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä pankkikonsernit.

 

Vapaaehtoisia pankkilaisia

Mikä Taloustaitohanke?

- päätoimintamuotona ryhmämuotoinen talousneuvonta
- keskitetyillä paikkakunnilla toteutetaan myös Raha-Amigo -yksilömentorointia
- tavoitteena kehittää ja vahvistaa nuorten rahankäytön taitoja
- pankkien koulutetut vapaaehtoiset ohjaavat nuorille taloustaitotuokioita
- toiminnallisuutta, konkreettisuutta, keskustelua ja kannustavaa ilmapiiriä
- ryhmämuotoista taloustaito-opetusta järjestetään ensisijaisesti 3-4 noin tunnin mittaisena kertana. Vaihtoehtoisesti voidaan järjestää kaksi kahden tunnin tapaamista
- soveltuu parhaiten 6-15 nuoren ryhmille
- ei maksa nuorisotyön ryhmille mitään

Kahdenkeskinen talousneuvonta Raha-Amigo

Syksyllä 2017 hanke laajentaa keskitetyille paikkakunnille (Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti, Oulu, Kuopio, Jyväskylä, Vaasa, Rovaniemi, Tampere ja Turku) Raha-Amigo -toimintamallia, jossa talousasioihin apua kaipaava nuori saa tuekseen pankin vapaaehtoisen. Nuori ja mentori tapaavat yhteensä kuuden tunnin ajan, joiden aikana selvitellään nuoren taloudellista tilannetta, avun tarvetta ja tehdään konkreettinen suunnitelma nuoren taloustilanteen tueksi. Nuorten yhteyshenkilöt voivat ilmoittaa nuoren mukaan lähettämällä sähköpostia hankkeen työntekijälle Eeva Pihalle (eeva.piha(a)hdl.fi).

Voinko ilmoittaa nuorten ryhmäni mukaan Taloustaitohankkeeseen?

- Kevään 2018 Taloustaitohankkeen keskitetyt paikkakunnat pävitetään tänne loppuvuodesta. Myös lähikuntien ja pienempien paikkakuntien on mahdollista ilmoittautua mukaan, mutta koulutuksen toteutumista ei voida taata.

- Hanke kehittää syksyn 2017 aikana materiaalia myös maahanmuuttajataustaisten nuorten ryhmien tarpeisiin. Hanke soveltuu siis myös tälle kohderyhmälle.

- Linkki ryhmien ilmoittautumiseen tulee tähän alkuvuodesta.

Kevään 2018 aikataulu 

- talousneuvontatapaamiset järjestetään maalis-toukokuussa.

Mitä aiheita tapaamisissa käsitellään?

Pankkilaisilla on käytössään tukimateriaali. Sen viidestä teemasta valitaan nuorten ryhmälle sopiva kokonaisuus:

Arki ja unelmat: tutustuminen, oman rahankäyttötavan ja rahaan liittyvien tunteiden, taitojen, ihmisten ja tahojen pohtiminen, unelmat 

Mikä maksaa?: jokapäiväisen kuluttamisen eri osa-alueet, maksamistavat, oman budjetin laatiminen

Omat rahat, omat suunnitelmat: pankkiasioiminen, säästäminen

Velat ja vipit: velkaantumiseen johtavat syyt, velkaantumisesta selviäminen, kulutusluotot, raha-asioiden ongelmissa auttavat tahot

Rahapeli-korttipeli: pelataan oppimispeliä, jonka avulla tarkastellaan rahaan liittyviä asenteita ja arkipäiväisen rahankäytön asioita

Mitä nuorten ryhmänohjaajilta edellytetään?

Toivomme, että nuorisotyön yhteyshenkilönä toimii nuorten ryhmän oma ohjaaja, ja hän vastaa yhteydenpidosta ryhmään tulevien pankkilaisten kanssa. Yhteyshenkilö

sopii tarkat aikataulut ryhmään tulevien pankkilaisten kanssa: saat tiedon ryhmääsi tulevista pankkilaisista heti koulutusten jälkeen 
kertoo nuorten ryhmän erityispiirteistä pankkilaisille: jos mahdollista, pankkilaiset tulevat tutustumaan ryhmään ennen ensimmäistä taloustaitotuokiota.
- tulostaa tarvittaessa materiaalit: sovi pankkilaisten kanssa, kuka hoitaa tulostamisen ja mitä materiaalia tarvitaan millekin kerralle
- on läsnä taloustaito-opetuksen aikana: pankkihenkilöillä on vetovastuu, mutta paikalla on tärkeää olla yksi aikuinen, joka tuntee nuoret entuudestaan ja toimii tarvittaessa tukena.