Nuorten ryhmänohjaajille

Taloustaitohanke on Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelujen koordinoima hanke. Toiminnassa ovat mukana pankkikonsernit DanskeBank, Nordea ja OP ryhmä. Toimintaa rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä pankkikonsernit.

 

Vapaaehtoisia pankkilaisia

Mikä Taloustaitohanke?

- päätoimintamuotona ryhmämuotoinen talousneuvonta
- pääkaupunkiseudulla pilotoidaan myös kahdenkeskistä talousneuvontaa keväällä 2017, lue lisää alempaa
- kehittää ja vahvistaa nuorten rahankäytön taitoja
- pankkien koulutetut vapaaehtoiset vetävät nuorten ryhmissä taloustaitotuokioita
- toiminnallisuutta, konkreettisuutta, keskustelua ja kannustavaa ilmapiiriä
- ryhmämuotoista taloustaito-opetusta järjestetään ensisijaisesti 3-4 noin tunnin mittaisena kertana. Vaihtoehtoisesti voidaan järjestää kaksi kahden tunnin tapaamista
- soveltuu parhaiten 6-15 nuoren ryhmille
- ei maksa nuorisotyön ryhmille mitään

Kahdenkeskinen talousneuvonta Raha-Amigo

Keväällä 2017 hankkeessa pilotoidaan Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Raha-Amigo -toimintamallia, jossa talousvaikeuksiin apua kaipaava nuori saa tuekseen pankin vapaaehtoisen. Nuori ja mentori tapaavat toisiaan kuusi kertaa, joiden aikana selvitellään nuoren taloudellista tilannetta, avun tarvetta ja tehdään konkreettinen suunnitelma nuoren taloustilanteen tueksi. Nuorten yhteyshenkilöt voivat ilmoittaa nuoren mukaan lähettämällä sähköpostia hankkeen työntekijälle Eeva Pihalle (eeva.piha(a)hdl.fi).

Voinko ilmoittaa nuorten ryhmäni mukaan Taloustaitohankkeeseen?

- keväällä 2017 Taloustaitohanketta toteutetaan seuraavilla paikkakunnilla: Joensuu, Vaasa, Oulu, Kuopio, Turku, Tampere, Hämeenlinna, Lahti, Jyväskylä, Rovaniemi ja pääkaupunkiseutu. Myös lähikuntien on mahdollista ilmoittautua mukaan, mutta koulutuksen toteutumista ei voida taata.

- Kevään toteutuksiin ilmoittautuminen on päättynyt.

Kevään 2017 aikataulu 

- talousneuvontatapaamiset järjestetään maalis-toukokuussa.

Mitä aiheita tapaamisissa käsitellään?

Pankkilaisilla on käytössään tukimateriaali. Sen viidestä teemasta valitaan nuorten ryhmälle sopiva kokonaisuus:

Arki ja unelmat: tutustuminen, oman rahankäyttötavan ja rahaan liittyvien tunteiden, taitojen, ihmisten ja tahojen pohtiminen, unelmat 

Mikä maksaa?: jokapäiväisen kuluttamisen eri osa-alueet, maksamistavat, oman budjetin laatiminen

Omat rahat, omat suunnitelmat: pankkiasioiminen, säästäminen

Velat ja vipit: velkaantumiseen johtavat syyt, velkaantumisesta selviäminen, kulutusluotot, raha-asioiden ongelmissa auttavat tahot

Rahapeli-korttipeli: pelataan oppimispeliä, jonka avulla tarkastellaan rahaan liittyviä asenteita ja arkipäiväisen rahankäytön asioita

Mitä nuorten ryhmänohjaajilta edellytetään?

Toivomme, että nuorisotyön yhteyshenkilönä toimii nuorten ryhmän oma ohjaaja, ja hän vastaa yhteydenpidosta ryhmään tulevien pankkilaisten kanssa. Yhteyshenkilö

sopii tarkat aikataulut ryhmään tulevien pankkilaisten kanssa: saat tiedon ryhmääsi tulevista pankkilaisista heti koulutusten jälkeen 
kertoo nuorten ryhmän erityispiirteistä pankkilaisille: jos mahdollista, pankkilaiset tulevat tutustumaan ryhmään ennen ensimmäistä taloustaitotuokiota.
- tulostaa tarvittaessa materiaalit: sovi pankkilaisten kanssa, kuka hoitaa tulostamisen ja mitä materiaalia tarvitaan millekin kerralle
- on läsnä taloustaito-opetuksen aikana: pankkihenkilöillä on vetovastuu, mutta paikalla on tärkeää olla yksi aikuinen, joka tuntee nuoret entuudestaan ja toimii tarvittaessa tukena.