Nuorten työntekijät

Taloustaitohanke on Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelujen koordinoima hanke. Toiminnassa ovat mukana pankkikonsernit DanskeBank, Nordea ja OP-Ryhmä. Toimintaa rahoittavat pankkikonsernit.

 

Vapaaehtoisia pankkilaisia

Mikä Taloustaitohanke?

- päätoimintana taloustaitovalmennus nuorten ryhmille
- pääkaupunkiseudulla toteutetaan myös Raha-Amigo -yksilömentorointia
- tavoitteena kehittää ja vahvistaa nuorten rahankäytön taitoja
- pankkien koulutetut vapaaehtoiset ohjaavat nuorille taloustaitotuokioita
- toiminnallisuutta, konkreettisuutta, keskustelua ja kannustavaa ilmapiiriä
- ryhmämuotoista taloustaito-opetusta järjestetään 1-3 tapaamisen verran, noin 1-2h per kerta
- soveltuu parhaiten 6-15 nuoren ryhmille
- ei maksa nuorisotyön ryhmille mitään

Kahdenkeskinen talousneuvonta Raha-Amigo

Raha-Amigo -toimintamallia toteutetaan pääkaupunkiseudulla. Raha-Amigossa talousasioihin apua kaipaava nuori saa tuekseen pankin vapaaehtoisen. Nuori ja mentori tapaavat yhteensä noin kuuden tunnin ajan, joiden aikana selvitellään nuoren taloudellista tilannetta, avun tarvetta ja tehdään konkreettinen suunnitelma nuoren taloustilanteen tueksi, olipa se sitten velkojen selvittelyä tai budjetointia. Nuorten yhteyshenkilöt voivat ilmoittaa nuoren mukaan tai nuori voi itse ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia hankkeen työntekijälle Eeva Pihalle (eeva.piha(a)hdl.fi) tai soittamalla/tekstaamalla/Whatsappaamalla numeroon 050 569 07 29. Nuoria otetaan mukaan hankkeeseen pitkin vuotta niin kauan kun mentoreita riittää.

Lataa tästä Raha-Amigon esite.

Voinko ilmoittaa nuorten ryhmäni mukaan Taloustaitohankkeeseen?

- Kevään 2020 Taloustaitohankkeen keskitetyt paikkakunnat ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Jyväskylä, Turku, Lahti, Kuopio ja Tampere. Myös lähikuntien ja pienempien paikkakuntien on mahdollista ilmoittautua mukaan, mutta valmennuksen toteutumista ei voida taata.

- Hanke on kehittänyt materiaalia myös maahanmuuttajataustaisten nuorten ryhmien tarpeisiin. Hanke soveltuu siis myös tälle kohderyhmälle.

- Oman ryhmän voi ilmoittaa mukaan sähköpostitse eeva.piha@hdl.fi.

Kevään 2020 aikataulu 

- talousneuvontatapaamiset järjestetään maalis-toukokuussa.

Mitä aiheita tapaamisissa käsitellään?

Pankkilaisilla on käytössään tehtäväpaketti. Sen viidestä teemasta valitaan nuorten ryhmälle sopiva kokonaisuus:

Arki ja unelmat: tutustuminen, oman rahankäyttötavan ja rahaan liittyvien tunteiden, taitojen, ihmisten ja tahojen pohtiminen, sanasto, unelmat 

Mikä maksaa?: jokapäiväisen kuluttamisen eri osa-alueet, maksamistavat, oman budjetin laatiminen, kuluttajuus

Omat rahat, omat suunnitelmat: pankkiasioiminen, säästäminen

Velat ja vipit: velkaantumiseen johtavat syyt, velkaantumisesta selviäminen, kulutusluotot, raha-asioiden ongelmissa auttavat tahot

Rahapeli-korttipeli: pelataan oppimispeliä, jonka avulla tarkastellaan rahaan liittyviä asenteita ja arkipäiväisen rahankäytön asioita

Mitä nuorten ryhmänohjaajilta edellytetään?

Toivomme, että nuorisotyön yhteyshenkilönä toimii nuorten ryhmän oma ohjaaja, ja hän vastaa yhteydenpidosta ryhmään tulevien pankkilaisten kanssa. Yhteyshenkilö

sopii tarkat aikataulut ryhmään tulevien pankkilaisten kanssa: saat tiedon ryhmääsi tulevista pankkilaisista koulutusten jälkeen 
kertoo nuorten ryhmän erityispiirteistä pankkilaisille: pankkilaiset voivat tulla tutustumaan ryhmään ennen ensimmäistä taloustaitotuokiota
- tulostaa tarvittaessa materiaalit: sovi pankkilaisten kanssa, kuka hoitaa tulostamisen ja mitä materiaalia tarvitaan millekin kerralle
- on läsnä taloustaito-opetuksen aikana: pankkihenkilöillä on vetovastuu, mutta paikalla on tärkeää olla yksi aikuinen, joka tuntee nuoret entuudestaan ja toimii tarvittaessa tukena.